X

Từ khóa: Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều vi phạm

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều vi phạm

Những vi phạm, khuyết điểm của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn…