X

Từ khóa: NGƯỜI PHỤ NỮ CÓ QUÂN HÀM CAO NHẤT QUÂN ĐỘI VIỆT NAM TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY.

NGƯỜI PHỤ NỮ CÓ QUÂN HÀM CAO NHẤT QUÂN ĐỘI VIỆT NAM TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY.

PGS.TS.BS Lê Thu Hà (sinh năm 1957) là Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt…