X

Từ khóa: Thượng tướng Lê Chiêm: DN quốc phòng yếu kém thì giải tán

Thượng tướng Lê Chiêm: DN quốc phòng yếu kém thì giải tán

- Theo Thượng tướng Lê Chiêm, DN quốc phòng có điều kiện phát triển thì…