X

Từ khóa: Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo Phó Tư lệnh Quân khu 1

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo Phó Tư lệnh Quân khu 1

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng chủ trì kỳ họp…