X

Từ khóa: Vấp phải lon bò húc

Vấp phải lon bò húc, người mẹ 24 tuổi tử vong tại chỗ, để lại 2 đứa con thơ

Sau khi ngã xe, do đầu bị đập xuống lề đường, vết thương quá nặng…